Doelstellingen van de website

- de leerlingen voeling laten hebben met wat er in hun streek/gemeente is gebeurd tijdens WO I;

- de Eerste Wereldoorlog bespreken vanuit het perspectief van de jonge inwoners van het bezet gebied;

- de lokale oorlogsgeschiedenis concretiseren, door aan te knopen bij het dagelijks leven van de kinderen onder meer via getuigenissen (van 'leeftijdsgenootjes' uit de Eerste Wereldoorlog) en thema's;

- hen een concreet aangrijpingspunt bieden om actuele problemen te kunnen bevatten: leven in een land in oorlog, vluchteling zijn, kindsoldaat zijn, honger en gebrek hebben, leven met een 'vijand', leven met gevaar en dreiging, overleven zonder je familie...;

- een genuanceerd beeld meegeven van 'helden' en 'vijanden';

- omgaan met onroerend erfgoed: aandacht wekken voor monumenten die verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog en deze monumenten leren lezen en duiden;

- omgaan met cultureel erfgoed: aandacht hebben voor getuigenissen, fotomateriaal... die verwijzen naar de Eerste Wereldoorlog.