Bronnen

Uitgebreid archiefonderzoek

 •  Stadsarchief Dendermonde (incl. deelgemeenten)
 •  Gemeentearchief Wetteren
 •  Rijksarchief Brussel
 •  Rijksarchief Beveren
 •  Rijksarchief Gent
 • Provinciearchief Oost-Vlaanderen (Gent)
 •  Bisschoppelijk Archief Bisdom Gent
 •  Dienst Voor Oorlogsslachtoffers
 • SOMA
 • Archief Heemkundige Kring Berlare
 • Archief Heemkundige Kring Buggenhout
 • Archief Heemkundige Kring Grembergen
 • Archief Heemkundige Kring Kalken Laarne
 • Archief Heemkundige Kring Sint-Gillis Dendermonde
 • Archief Heemkundige Kring Wetteren

Bibliografie

 • AMARA, M., P. CHIELENS EN H. OP DE BEECK., Vluchten voor de oorlog : Belgische vluchtelingen, 1914 – 1918, Davidsfonds Leuven, 2004.
 • BLANQUAERT, E., “Berlare en de Eerste Wereldoorlog (V)” , Tijdschrift Heem-en oudheidkundige kring Berlare, 21/1, 1987, 34-55.
 • BUYSE, L. Dendermonde en de Eerste Wereldoorlog 1914-1930, Stedelijke musea en stadsarchief Dendermonde, Dendermonde, 2008.
 • CLERBOUT, G. ‘Spioneren voor vorst en vaderland. Mechelse spionnen in dienst van de Verenigde Legers tijdens de Eerste Wereldoorlog’,In: 't Ridderke, Heemkundekring Hoembeka, 1, 2009, pp. 4-41.
 • DAUWE J. en K. VELLE, Justitiepaleizen te Dendermonde, Van vierschaar tot nieuw gerechtsgebouw, Catalogus 156 Algemeen Rijksarchief Brussel, Brussel, 1999.
 • DAUWE, J., De Koninklijke Harmonie St.-Cecilia van Lebbeke 1785-1985, Harmonie, Lebbeke, 1985.
 • DAUWE, J., Gemeentepolitiek te Lebbeke, 1795-1990, Lebbeke, 1990.
 • DE BRUYNE, C., “Een van de velen, André Sacré”, Tijdschrift Heem- en Oudheidkundige kring Berlare, 22, 2004, 1, 11-27.
 • DE MEESTER, E., Structuur en werking etappe tweede Duitse 4e leger in Vlaanderen (1914-1918), Maenhout Wolfgang, Gent, 1999.
 • DE SCHAEPDRIJVER, De Groote Oorlog, het koninkrijk België tijdens de Eerste Wereldoorlog, Uitgeverij Contact, Amsterdam, 1997.
 • DE SCHRIJVER R. (red.), Nieuwe encyclopedie van de Vlaamse Beweging, Tielt, Lannoo, 1998.
 • DEWEERDT, D. De vrouwen van de Eerste Wereldoorlog. Gent/Brussel: Stichting Mens en Kultuur/Instituut voor Geschiedenis en Maatschappij/Socialistische Vooruitziende Vrouwen, 1990.
 • DEBAEKE, S., Vluchten voor de Grote Oorlog. 1,5 miljoen Belgen op de vlucht 1914-1918, De Klaproos, Koksijde, 2004.
 • ERAUW, W., ‘De relatie tussen cultuur en politiek tegen de achtergrond van de Duitse natievorming’, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 11, 2003, blz. 7-19. 95
 • FLAMA, W., De wetgeving in het Etappengebiet (West- en Oost- Vlaanderen) van het Vierde Duitse leger 1914, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (rechten), UGent, G. Heirbaut, Gent, 2010.
 • GREEN, H., The log of a noncombatant, Houghton Mifflin Co., Boston, 1915.
 • GYSEN, J., en Y. SEGERS, Blik op Baasrode. Een eeuw dorpsgeschiedenis in woord en beeld, 1850-1950, Nieuwkerken-Waas, 1997.
 • JACOBS, H., De nacht van de sublieme deserteurs, Knack, 13 juni 2012.
 • LIKPES, J., Rehearsals: The German Army in Belgium, August 1914, Leuven University Press, Leuven, 2007.
 • MEIRE, J., ‘De verwevenheid van het private en het publieke in rouw en oorlogsherinnering’, in: LEIJSSEN, L. (red.) Levensrituelen, dood en begrafenis, Kadoc Studies 22, blz 177-206.
 • MEIRE, J., De Stilte van de Salient, de herinnering aan de Eerste Wereldoorlog rond Ieper, Lannoo, Tielt, 2003.
 • PIRENNE, H., La Belgique et la guerre mondiale, PUF, Parijs, 1928.
 • QUITYN, E., Zele tijdens de Grote Oorlog, Samkoburo, Zele, 1987.
 • STROOBANTS A. en GALLAND, A., 1914. Dendermonde aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog, tentoonstellingsgids, Stadsbestuur Dendermonde -Stedelijke Musea Dendermonde, Dendermonde, 1989.
 • TIEDAU, U., ‘De Duitse cultuurpolitiek in België tijdens de Eerste Wereldoorlog’, in: Bijdragen tot de Eigentijdse Geschiedenis, nr. 11, 2003, blz. 21-45.
 • VAN DEN HEULE, G., Dendermonde tijdens WOI, onuitgegeven licentiaatsverhandeling UGent, Leus M.(promotor), Gent, 2001.
 • VAN GYSEGEM, M., “Het oorlogsverhaal van dorpsfotograaf Jozef van Gysegem”, 66-68, Tijdschrift Heem-en oudkundige kring Berlare, 22/2, 2004, 66-68.
 • VANDENBOGAERDE, S., Een kijk op de administratiefrechtelijke organisatie van het “Etappengebied” tijdens de Eerste Wereldoorlog, onuitgegeven licentiaatsverhandeling (rechten), UGent, R. Opsommer, Gent, 2010.
 • VANDENFRAENEN, J., Voor het Duitse vuurpeloton : executies in bezet België tijdens de Eerste Wereldoorlog. Tussen realiteit en mythe, onuitgegeven licentiaatsverhandeling, UGent, De Wever Bruno (promotor), Gent, 2005.
 • VANDEWEGHE, E. ‘Fernand de Riddere as Town Architect of Dendermonde after the First World War’, in: BULLOCK, N. en VERPOEST, L. (red.) Living with History, 1914-1964: 96
 • Rebuilding Europe after the First and Second World Wars and the Role of Heritage Preservation, Kadoc Artes 12, Universitaire Pers, Leuven, 2011.
 • VERBRUGGEN, K., De wederopbouw van Dendermonde na 1914. Onuitgegeven licentiaatsverhandeling, KULeuven, Faculteit Toegepaste Wetenschappen, Marcel Smets (promotor) Leuven, 1981.
 • VERBRUGGEN, Κ., ‘ De wederopbouw van Dendermonde na 1914’ in : JANSSENS, L., (red.) Handelingen van het eerste congres van de federatie van Nederlandstalige verenigingen voor oudheidkunde en geschiedenis van België te Hasselt.19-22 augustus 1982. Mechelen, dl. I, pp. 191-206.
 • WILLIAMS, , A. R., In the Claws of the German Eagle, N E.P. Dutton & Co, New-York, 1917.
 • ZUCKERMANN, L., The Rape of Belgium. The Untold Story of World War I, New York University Press, New York, 2004

 

Aanmaak Lesbrieven 'Grote Oorlog'

 • Bureau Madoc
 • Johan Delbecke (uit het boek 'Kinderen uit de Eerste Wereldoorlog')

 

Aanmaak Lesbrieven 'Oorlog Vandaag'

 • Lies Bertin

 

Ontwerp icoontjes:

 • Trui Chielens